News
ニュース

2016.04.01

「電力の小売全面自由化」が開始いたしました。

2016.01.01

「電力の小売全面自由化」の事前受付が本格化いたしました。

2005.04.01

自由化の対象が、高圧の全てのお客様に拡大いたしました。

2004.04.01

自由化の対象が、高圧500kW以上に拡大いたしました。

2000.03.01

特別高圧の部分自由化が、開始いたしました。